NL NL NL NL NL

Wie zijn wij?

Kwekerij Zijdezicht is een glastuinbouwbedrijf gespecialiseerd in de teelt van asters en chrysanten.

Op drie locaties van in totaal 71.000 m2 worden de modernste technieken gebruikt om de beste kwaliteit bloemen te produceren met een zo laag mogelijke milieubelasting. Zo zijn er WKK-installaties om de benodigde energie optimaal te benutten voor warmte, licht en CO2. De overige benodigde CO2 wordt betrokken van OCAP. OCAP levert via een leidingnetwerk rest-CO2 van o.a. Shell zodat dit niet in het milieu terechtkomt.

Kwekerij Zijdezicht is deelnemer aan MPS (Milieu Project Siergewassen). MPS help ons om duurzaam ondernemen in het bedrijf te implementeren.

Geschiedenis:

Kwekerij Zijdezicht is in 2002 ontstaan door een samenwerking tussen Ron van Oosten en John Krijger. Vóór deze samenwerking waren beiden al meer dan tien jaar actief in de teelt van asters en chrysanten. Een grotere glasoppervlakte was nodig voor een optimaal resultaat en een gezond toekomstperspectief.

In 2002 is er een nieuwe kas van 22.000 m2 gebouwd aan de Oostlaan in De Lier om samen met de bestaande locatie aan de Laan van Adrichem in De Lier (11.000 m2) verschillende soorten asters en chrysanten te gaan telen. In 2005 is de locatie aan de Laan van Adrichem vervangen door een moderne kas van 20.000 m2 aan de Groeneweg in 's-Gravenzande. In 2009 is de derde locatie aan het Gildeland in De Lier van 29.000 m2 aangekocht.

Met ingang van 2011 zijn we aangesloten bij Zentoo. Onze chrysanten vallen onder de kwaliteitscontrole van Zentoo en worden onder het kwaliteitsmerk Zentoo aangevoerd.

In 2022 is de locatie aan de Groeneweg afgestoten en zijn de locaties Oostlaan en Gildeland volledig van Led verlichting voorzien.

Wij werken samen met:

Zentoo 

MPS 

About us:

Kwekerij (Nursery) Zijdezicht specializes in growing asters and chrysanthemums.

On three premises, totalling 71.000 m2, the most modern technology is used to produce top quality flowers with the lowest impact on the environment. CHP (combined heat and power)- machines are used to optimize energy for heat, lighting and CO2. The remaining CO2 required is obtained from OCAP. Ocap supplies - via a pipeline - residual CO2 from companies like Shell ea.

Kwekerij Zijdezicht is a member of MPS (Environmental Project Ornamentals). MPS help us to implement sustainability into our business.

History:

Kwekerij Zijdezicht was founded in 2002 by Ron van Oosten and John Krijger. Both had been growing asters an chrysanthemums for more than ten years. A larger greenhouse area was required for further business development and a healthy future.

In 2002 a new 22.000 m2 greenhouse was built (Oostlaan, De Lier) and together with the existing location (11.000 m2; Laan van Adrichem, De Lier) Ron an John started growing a variety in asters and chrysanthemum.

In 2005 the premises at Laan van Adrichem were replaced by a modern greenhouse (22.000 m2, Groeneweg, 's-Gravensande).

In 2009 an almost new and modern greenhouse was purchased (29.000 m2, Gildeland, De Lier).

Since 2011 Kwekerij Zijdezicht joined Zentoo. Zentoo is a quality brand for chrysanthemums, with restricted membership for modern and progressive growers. Zijdezicht's chrysanthemums are marketed under the quality brand Zentoo.

From 2022 the division located at the Groeneweg was closed. The locations Oostlaan and Gildeland were fully equipped with LED lighting.

Wij werken samen met:

Zentoo 

MPS 

Über uns:

Die Gärtnerei Zijdezicht (Kwekerij Zijdezicht) ist spezialisiert auf das Züchten von Astern und Chrysanthemen.

In drei verschiedenen Läden, über insgesamt 71.000 m², wird modernste Technik genützt, um erstklassige Blumen mit den geringsten Umweltschäden zu züchten. CHP (engl: Combined Heat and Power, Anm: Heizung und Leistung)-Maschinen werden eingesetzt, um den Energieaufwand hinsichtlich Heizung, Beleuchtung und CO2-Ausstoß zu optimieren. Das benötigte CO2 wird mittels OCAP gewonnen. Die OCAP-Einspeisung erfolgt mittels Pipeline, von CO2-Resten von Firmen wie Shell.

Kwekerij Zijdezicht ist Mitglied des MPS (Environmental Project Ornamentals). MPS hilft uns, Nachhaltigkalt in unser Geschäft zu implementieren.

Geschichte:

Ron van Oosten und John Krijger haben Kwekerij Zijdezicht im Jahr 2002 gegründet. Beide haben Astern und Chrysanthemen über 10 Jahre lang gezüchtet. Für die weitere Entwicklung des Geschäfts und eine gesunde Zukunft musste die Gewächshausfläche erweitert werden.

Im Jahr 2002 wurde ein neues Gewächshaus mit einer Fläche von 22.000 m² errichtet (in Oostlaan, De Lier). Fortan züchteten Ron und John in beiden, also auch in dem bereits existierenden (11.000 m² in Laan van Adrichem, De Lier) Gewächshäusern eine Vielzahl von Astern und Chrysanthemen.

Später, im Jahr 2005, wurden die Geschäftsräume in Laan van Adrichem durch ein modernes Gewächshaus (22.000 m² in Groeneweg, ‚s-Gravensande) ersetzt.

Im Jahre 2009 wurde ein fast neues, modernes Gewächshaus gekauft (29.000 m² in Gildeland, De Lier).

Inzwischen hat sich Kwekerij Zijdezicht an Zentoo beteiligt. Zentoo ist ein Qualitätsmerkmal für Chrysanthemen, mit eingeschränkter Mitgliedschaft für moderne und progressive Züchter. Zijdezichts Chrysanthemen werden unter der Qualitätsmarke Zentoo vermarktet.

Wij werken samen met:

Zentoo 

MPS 

A propos de nous

Kwekerij (La pépinière) Zijdezicht est spécialisée dans la croissance et la cultivation des asters et des chrysanthèmes.

Sur trois sièges, totalisant 71.000 mètres carrés, la technologie la plus moderne est utilisée pour produire des fleurs d’une qualité supérieure, avec l’impact le plus faible sur l'environnement. CHP (chaleur et énergie combinées)- les machines sont utilisées pour optimiser l'énergie, afin d’adapter le chauffage, la lumièreet le dioxyde de carbone. Le reste de CO2 nécessaire est obtenu auprès PCAP. OCAP fournit - via un pipeline - CO2 résiduel provenant d'entreprises comme Shell ea.

Kwekerij Zijdezicht est un membre de MPS (Ornementales du projet de l'environnement). MPS nous aide à mettre en oeuvre le développement durable dans nos activités lucratives.

Histoire brève:

Ron van Oosten et John Krijger ont fondé Kwekerij Zijdezicht en 2002. Tous deux avaient cultivé des asters et des chrysanthèmes pour plus de dix ans. Une serre plus grande était nécessaire pour développement ultérieur de l'entreprise et un avenir sain.

En 2002 une nouvelle serre de 22.000 22.000 mètres carrés a été construite (Oostlaan, De Lier) et avec l'emplacement actuel (11.000 mètres carrés; Laan van Adrichem, De Lier) Ron et John ont commencé à cultiver plusieurs variétés végétales d?asters et de chrysanthèmes.

Plus tard, en 2005, les locaux de Laan van Adrichem ont été remplacés par une serre moderne (22.000 mètres carrés, Groeneweg, 's-Gravensande).

En 2009 une serre presque neuve et moderne a été achetée (29.000 mètres carrés, Gildeland, De Lier).

Actuellement, Kwekerij Zijdezicht a adhéré à Zentoo. Zentoo représente une marque de qualité pour les chrysanthèmes, une marque à adhésion limitée, pour les producteurs modernes et progressistes. Les chrysanthèmes de Zijdezicht sont commercialisés sous la marque de qualité Zentoo.

Wij werken samen met:

Zentoo 

MPS 

о нас

Питомник Zijdezicht специализируется на выращивании астр и хризантем.

На трех участках, общей площадью в 71 000 м², для выращивания высококачественных цветов мы используем самые современные технологии с минимальным воздействием на окружающую среду. Теплофикационные (комбинированная выработка тепла и электроэнергии) установки используются для преобразования энергии в тепло, освещение и углекислый газ. Остальную часть необходимого углекислого газа мы получаем через компанию OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants). OCAP поставляет по трубопроводу остаточный углекислый газ из компаний таких как, например, Shell.

Питомник Zijdezicht является членом инициативы MPS (Environmental Project Ornamentals). MPS помогает нашему бизнесу поддерживать экологическую устойчивость.

История:

Ron van Oosten и John Krijger основали Питомник Zijdezicht (Kwekerij Zijdezicht) в 2002 году. До этого они оба уже более десяти лет выращивали астры и хризантемы. Для дальнейшего развития бизнеса и успешного будущего им требовалась тепличная площадь побольше.

В 2002 году была построена (ул Oostlaan, п De Lier) новая теплица, площадью в 22 000 м², и ранее существующую площадь (11 000 м²; ул Laan van Adrichem, п De Lier) вместе с новой Ron и John начали использовать для выращивания разнообразия астр и хризантем.

В 2005 году тепличная площадь по улице Laan van Adrichem была изменена и оснащена уже современной теплицей (22 000 м²; ул Groeneweg, г 's-Gravensande).

В 2009 году была приобретена практически новая и современная теплица (29 000 м²; у Gildeland, п De Lier).

На сегодняшний день Питомник Zijdezicht (Kwekerij Zijdezicht) присоединился к группе производителей хризантем – Zentoo. Zentoo – это бренд качества хризантем, с ограниченным количеством членов, где все они – передовые и прогрессивные производители. Хризантемы питомника Zijdezicht поставляются на рынок под маркой качества Zentoo..

Wij werken samen met:

Zentoo 

MPS